lidmaatschap | IDEA | Artotheek
artotheek.be De Zandberg De Kaai Veer - 10 De Verfplek De Beelderij Oranje
    KunstenaarsKunstwerkencontactlidmaatschaplinksnieuwsNIEUW!
    

logo

 

Uitleenovereenkomst

 

Gegevens ontlener

Naam:

Voornaam:

Straat & nr.:

Postcode:                                          Gemeente:

Tel/GSM:

E-mail:

Binnen deze uitleenovereenkomst wil de ontlener         abonnementen afsluiten.

 

Voorwaarden uitleenovereenkomst

  1. Deze overeenkomst is 1 jaar geldig en gaat in op de dag van de ondertekening van deze overeenkomst (zie datum hieronder)
  2. De ontlener kan binnen éénzelfde overeenkomst diverse abonnementen afsluiten.
  3. Per abonnement kan de ontlener 1 kunstwerk ontlenen. Dit kunstwerk kan de ontlener, zo hij wil gedurende het jaar inruilen voor een ander kunstwerk, en dit met een maximum van 11 inruilbeurten oer jaar. De ontlener verbindt er zich ook toe om elk kunstwerk minimaal 1 maand te behouden.
  4. Wil de ontlener meerdere kunstwerken tegelijk ontlenen, dan dient hij naar rato van het aantal kunstwerken die hij tegelijk wil ontlenen x-abonnementen af te sluiten. (bv.: 2 kunstwerken tegelijk ontlenen = 2 abonnementen).
  5. De prijs voor 1 abonnement bedraagt 40 euro per jaar.
  6. De betaling van de overeenkomst gebeurt door middel van overschrijving op rekeningnummer: BE 98 7755 9000 0093, met vermelding van ‘IDEA + naam ontlener’.
  7. Bij onherstelbare schade, veroorzaakt tijdens de uitleenbeurt, wordt de verkoopprijs van het kunstwerk aangerekend aan de ontlener. De ontlener kan de verkoopprijs ten allen tijde opvragen aan de artotheek IDEA.

 

 

In tweevoud opgemaakt te Brugge op                                 /              /

 

 

Handtekening ontlener                                                                                                             Handtekening vzw Oranje